Διαθέσιμα μαθήματα

Linux - Matlab/Octave - Αλγόριθμοι - Calc,Writer

Επιμόρφωση για τις γραμματείες του τμήματος φυσικής σε θέματα Microsoft Office